เงื่อนไขการใช้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายตลอดเวลา.
ในกรณีนี้ ใช้เงื่อนไขจะที่ใช้บังคับในวันสั่งซื้อโดยผู้ซื้อ.


 • ผู้ซื้อรับทราบมีความจุตามกฎหมายสัญญาบริการของเรา ที่ มีกฎหมายส่วนใหญ่ปี 18 (สิบแปดปี), และไม่อยู่ภายใต้ปกครองหรือ curatorship.
 • ผู้ซื้อรับทราบต้องอ่านเงื่อนไขก่อนสั่งซื้อใด ๆ ใหม่.
 • ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้โดยผู้ซื้อเป็นผลของการใช้ประสิทธิภาพของบริการบนเว็บไซต์ : https://www.premlike.com
 • ผู้ซื้อรับทราบ และตกลงว่า ใช้นี้จึงถือตามไซต์ PremLike.com ควรค่าแก่การยอมรับเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้.


ลักษณะของสินค้า

PremLike.com ให้บริการที่ช่วยให้เราสามารถที่จะเติบโตขอบคุณคู่ค้าที่เป็นที่นิยมของเรา/ผู้มีอิทธิพล :

   -ของถูกใจ (หรือ "แฟน") สำหรับเพจ Facebook
   -ของถูกใจ (หรือ "ถูกใจ") สำหรับรูปภาพ หรือโพสต์ หรือปุ่ม Facebook
   -จำนวนการแชร์รูปภาพหรือโพสต์ที่ Facebook
   -จำนวนผู้ติดตาม (หรือสมาชิก) สำหรับ Facebook โปรไฟล์ Facebook
   -จำนวนโหวต 5 ดาว (หรือวิจารณ์ 5 *) สำหรับเพจ Facebook
   -จำนวนผู้ติดตาม (หรือติดตาม) ของโปรไฟล์ทวิตเตอร์
   -หมายเลขของการทวีต (หรือหุ้น) ให้กับ Twitter ทวี
   -จำนวนภาพ Instagram ชอบ (หรือชอบ)
   -จำนวนผู้ติดตาม (หรือสมาชิก) รูป Instagram
   -จำนวนสมาชิก Google + Google + รูป
   -จำนวนคะแนนเสียง "Google + 1 บน Google + โพสต์ หรือหน้าเว็บ (google + 1 ปุ่ม)
   -ของถูกใจ (หรือใจ) ของวิดีโอ Youtube
   -จำนวนการดูวิดีโอ Youtube (แหล่งที่มา: โลกหรือฝรั่งเศส))
   -จำนวนสมาชิก Youtube
   -จำนวนผู้ติดตาม Twitch
   -จำนวนผู้เข้าชม Twitch
   -หมายเลขของการเชื่อมโยง html บริบท ("ลิงก์ย้อนกลับ") ชี้ไปยังเว็บไซต์

ความล่าช้า
เกี่ยวกับปริมาณซื้อ และ ตามเครือข่ายสังคมที่ผู้ซื้อเป็น มีทางเลือกระหว่างหลายปริมาณ.

https://www.premlike.comดําเนินการเพื่อส่งจํานวนไลค์, ไลค์, โหวตของ Google, ผู้ติดตาม, มุมมอง หรือความคิดเห็นภายใน 1 วันถึง 4 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจํานวนที่เลือก ไม่ว่าชุดใดก็ตามที่คุณเลือก PremLike ให้แฟน ๆ ชอบผู้ติดตามชอบดูลิงก์หรือความคิดเห็นในหนึ่งไปในทางที่เป็นไปได้ผ่านพันธมิตรของเรา กําหนดเวลาที่ระบุในหน้าผลิตภัณฑ์จะได้รับเป็นเพียงข้อบ่งชี้เท่านั้น.ที่มา
ไม่ว่าชุดใดที่คุณเลือกhttps://www.premlike.comไม่รับประกันด้านคุณภาพ (โปรไฟล์ที่มีหรือไม่มีรูปถ่ายหรือไม่มีรูปถ่ายและ / หรือไบโอ) หรือต้นกําเนิดทางภูมิศาสตร์เฉพาะของ Facebook, Instagram, Twitter, Google, Youtube, Twitch หรือลิงก์ลิงก์ย้อนกลับยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเป้าหมายตามประเทศ.ความรับผิดชอบ
ผู้ซื้อจะรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการซื้อบนเว็บไซต์ https://www.premlike.com สำหรับหน้าของเขาหรือเนื้อหาบน Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Google, Twitch PremLike absolves ตัวเองของความรับผิดชอบใดๆสำหรับการสูญเสียของการถูกใจ, แฟนๆหรือชอบ Facebook, ผู้ติดตาม Twitter (หรือผู้ติดตาม), ผู้ติดตาม Instagram (หรือผู้ติดตาม), การถูกใจบน Instagram (หรือการกดถูกใจ), Youtube ถูกใจ, ผู้ติดตาม youtube, ผู้ติดตาม ( "สมาชิก") ฯลฯ: เมื่อคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นและการจัดส่งเสร็จสมบูรณ์: เราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีที่จะโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณในทางธรรมชาติ.ราคาพิเศษ
ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคา HT (ไม่รวมภาษี), การคำนวณราคา TTC จะทำที่ระดับตะกร้า.
https://www.premlike.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดเวลา.ข้อมูลส่วนบุคคล
การเข้าถึงบริการบางอย่างกําหนดให้ผู้ซื้อต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเฉพาะตัวหรือข้อมูลที่ติดต่อ) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชําระเงินสําหรับบริการ ผู้ซื้อยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่https://www.premlike.comเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนและการชําระเงินอยู่เสมอถูกต้องและทันสมัย.เรียกเก็บเงิน
ใบแจ้งหนี้จะได้รับทาง e-mail โดยอัตโนมัติเมื่อการสั่งซื้อของคุณถูกวางไว้บนแพลตฟอร์มของเรา.คืนเงิน
การซื้อใด ๆ ที่ทําในเว็บไซต์https://www.premlike.comจะคืนเงินได้เฉพาะในกรณีที่การส่งมอบการสั่งซื้อที่สอดคล้องกับการซื้อไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นตราบใดที่ลูกค้าไม่ได้ทําการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนหน้าของเขาหรือสิ่งพิมพ์ที่ Commandd A ตะวัน ออกTตะวัน ออก ผ่านตะวัน ออก(การเปลี่ยนแปลงของข้อ จํากัด ทางภูมิศาสตร์ / ประชากร, การกําจัดของหน้า, การเปลี่ยนแปลงของการเชื่อมโยงหน้า ฯลฯ ฯลฯ.. ) นอกเหนือจากเงื่อนไขนี้, ไม่มีการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนเป็นไปได้หลังจากการส่งมอบการสั่งซื้อของ.

การลบบัญชีหรือรูปภาพของ Google-1 บัญชีหรือโพสต์บัญชีหรือวิดีโอ Twitch หรือหน้าเว็บที่มี Facebook, Twitter, Youtube หรือปุ่ม Twitch อาพแมชการซื้อบริการบนhttps://www.premlike.comจะไม่ส่งผลให้เกิดการคืนเงิน.

จากช่วงเวลาที่มีการประมวลผลการสั่งซื้อและการจัดส่ง PremLike.com ไม่ได้มีความมุ่งมั่นใดๆกับผู้ซื้อและไม่สามารถให้การควบคุมใดๆผ่านหน้า/โพสต์/ภาพ/วิดีโอ/ตีพิมพ์ Facebook, บัญชีทวิตเตอร์/ทวีต, บัญชี twitter/ภาพถ่าย Instagram, บัญชีหรือวิดีโอ Youtube, บัญชีหรือวิดีโอของ Twitch ของผู้ซื้อ เมื่อประสิทธิภาพการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว PremLike.com ไม่สามารถลบการถูกใจแฟนๆหรือชอบ Facebook ผู้ติดตาม Twitter (หรือผู้ติดตาม) ถูกใจหรือ retweets ผู้ติดตาม (หรือผู้ติดตาม) และการถูกใจบน Instagram ถูกใจผู้ติดตามและมุมมอง Youtube , ผู้ติดตาม Google, การโหวต, การโหวตระดับ5ดาวของ Facebook หรือคะแนนโหวตของ Google.การรับประกัน
รับประกันในบริการของเราทั้งหมดเป็น 6 เดือน.
ขาดทุนถูก ใจ ถูกใจ แฟน ผู้ติดตาม สมาชิก มุมมอง การทวีต หรือออกเสียงลงคะแนน 5 ดาว.

การซื้อชอบ /แฟน / มุมมอง / สมาชิกจากผู้ให้บริการภายนอกขนานกับเว็บไซต์ของเรา (90% ซึ่งไม่น่าเชื่อถือ) จะสิ้นสุดลงทันทีรับประกันของคุณ.

บางครั้งผู้ใช้เลือกที่จะเลือกไม่รับเพจของคุณหรือลบออกจากหน้าเว็บที่ออกมาก่อนหน้านี้ :

ในกรณีนี้ และถ้าหากมีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เราจะมุ่งมั่นเพื่อให้ถูกใจ ถูกใจ แฟน ผู้ติดตาม สมาชิก มุมมอง การทวีต หรือ 5 ดาวโหวตหายไปบัญชีลูกค้าสำหรับใบสั่งทั้งหมดที่มีไว้ภายใน 6 เดือนก่อนการ ขาดทุนที่บันทึกไว้ ใบสั่งที่มีไว้เกินกว่า 6 เดือนก่อนการสูญเสียจะไม่คืน และ PremLike แอ คอร์ปอาจกลับใจ ถูก ใจ แฟน มุมมอง สมาชิก ผู้ติดตาม การทวีต หรือลงคะแนน 5 ดาวในนามของไคลเอนต์ที่ทนทุกข์ทรมานการสูญเสียใด ๆ.นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ซื้อสามารถ ตลอดเวลา ขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลตามคำของ่าย ๆ ทางอีเมล์ที่อยู่ เมล์นี้ป้องกันสแปมเมอร์หุ่นยนต์ คุณต้องเปิดใช้ JavaScript เพื่อให้ดู.. https://www.premlike.comจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม.ตกลงข้อพิพาท
เงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส ในกรณีที่มีข้อพิพาทเขตอํานาจศาลจะประกอบกับศาลที่มีอํานาจของลียงแม้จะมีจําเลยหลายคนหรืออุทธรณ์การรับประกัน ในกรณีที่มีการเปิดข้อพิพาท PremLike ขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการระงับบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์มของเราและการถอนสมาชิก / ไลค์ / มุมมอง / ฯลฯ ทั้งหมดที่ส่งเป็นส่วนหนึ่งของคําสั่งซื้อของคุณทั้งหมดโดยไม่มีการชดเชยหรือคืนเงิน: นั่นคือเหตุผลที่เราขอแนะนําให้ติดต่อเราในกรณีที่เกิดปัญหาทางอีเมลแชทโทรศัพท์และรอการตอบสนองของเราเพื่อหาทางออกสําหรับปัญหาของคุณ ตามมาตรา L. 612-1 ของรหัสผู้บริโภคภายในหนึ่งปีหลังจากการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรของเขาผู้บริโภคภายใต้มาตรา L.152-2 ของรหัสผู้บริโภคมีสิทธิที่จะส่งคําขอเพื่อแก้ปัญหาที่เป็นมิตรโดยการไกล่เกลี่ยไปยัง : เมล์นี้ป้องกันสแปมเมอร์หุ่นยนต์ คุณต้องเปิดใช้ JavaScript เพื่อให้ดู.

ติดต่อเรา 24 ชั่วโมง
 •   โทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุน 08 90 17 75 74

 •   การสนับสนุนอีเมล contact@premlike.com

    

العربيةБългарскиCatalà简体中文繁體中文ČeštinaDanskNederlandsEnglishEestiSuomiFrançaisDeutschΕλληνικάAyiti kreooliעבריתहिन्दीMagyarBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어LatviešuLietuviųNorskفارسیPolskiPortuguêsRomânРусскийSlovenskýSlovenskiEspañolSvenskaไทยTürkçeУкраїнськаTiếng Việt
DMCA.com Protection Status